XX lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!


Serdecznie zapraszam na XX-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek.

'Spojrzenie pielęgniarek operacyjnych w przyszłość'
to przewodni temat organizowanej konferencji. Mamy nadzieję, że program usatysfakcjonuje uczestników i będzie jednocześnie inspiracją do dalszej pracy w zawodzie pielęgniarek operacyjnych.

Serdecznie zapraszamy w dniach 31 maja - 1 czerwca 2019 r. do Białegostoku - miejsca gdzie rozpoczęło działalność Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

mgr spec. Joanna Borzęcka
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

2
dni
20
wystąpień
20
mówców
250
miejsc


Prelegenci, Moderatorzy


mgr spec. Joanna Borzęcka
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Lublinie
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, magister socjologii, studiowała w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Absolwent podyplomowych studiów przygotowania pedagogicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Od 2016 roku prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Reprezentant Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek Operacyjnych (EORNA). Inicjator, koordynator prac i główny autor Ogólnych Standardów Pielęgniarskiej Praktyki Klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
mgr Barbara Dąbrowska
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
Magister pielęgniarstwa, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, wydział lekarski   kierunek: pielęgniarstwo,absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  - studia podyplomowe w zakresie  zarządzania i finansów   w ochronie zdrowia.Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, oddziałowa bloku operacyjnego. Obecnie starszy asystent pielęgniarstwa w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przewodnicząca zespołu do spraw pielęgniarstwa operacyjnego przy OIPiP w Białymstoku. Współzałożyciel  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i prezes przez trzy kadencje. Obecnie członek zarządu OSI i członek zarządu EORNA, delegat. Recenzent programów kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współautor publikacji „Bezpieczna praktyka pielęgniarki operacyjnej”. Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, wykładowca na kursach i specjalizacjach. Organizator wielu szkoleń, warsztatów i konferencji
mgr Izabela Szwed
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Położna operacyjna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu. Przewodnicząca Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Autorka i współautorka wielu prac i plakatów przedstawianych na Kongresach, Konferencjach i Sympozjach Naukowych. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych. Specjalistka w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej - robotowejmgr Iwona Żurecka-Sobczak
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów
Magister pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka oraz absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej  na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Instrumentariuszka w Klinice Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych.  Przewodnicząca Komisji Pielęgniarek Operacyjnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. Wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego, współautorka i autorka procedur i standardów w zakresie jakości pracy pielęgniarki operacyjnej na bloku operacyjnym; prac i plakatów przedstawianych na Zjazdach PTNCH  z sekcją pielęgniarek neurochirurgicznych.
mgr spec. Marta Kotomska
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Magister pielęgniarstwa, instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik specjalizacji pielęgniarstwa operacyjnego organizowanego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współtwórczyni procedur i standardów transplantacyjnych i opieki nad chorym na bloku operacyjnym. Współautorka książki pt. 'Pielęgniarstwo transplantacyjne', 'Encyklopedia starzenia się i starości'. Prowadzi stronę internetową dla studentów pielęgniarstwa 'SKN BeLivers Blok Operacyjny, Chirurgia, Transplantologia dla studentów', oraz fanpage 'Zdaniem Pielęgniarki'
mgr Aldona Michalak
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, aktywny członek zespołu pielęgniarek operacyjnych uczestniczących w pełnym zakresie procedur chirurgicznych i transplantacyjnych. Pielęgniarka operacyjna w bloku ginekologii i chirurgii onkologicznej Specjalistycznego Szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie. Doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opiekun grup studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współopiekun  dydaktyczny Pielęgniarskiego Koła Naukowego SKN BeLivers, przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Pozaustrojowego WUM, autorka i współautorka prac i plakatów przedstawianych na Sympozjach Naukowych, Zjazdach Transplantacyjnych, Hepatologicznych i Konferencjach Naukowych, współautorka „Encyklopedii starzenia się, starości i niepełnosprawnościdr hab. n. med. Tomasz Łysoń
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Specjalista neurochirurg. Kierownik Zakładu Neurologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Uznany autorytet w dziedzinie neurochirurgii, wykonuje nowatorskie operacje endoskopowe w zakresie szeroko pojętej chirurgii podstawy czaszki w tym oczodołu. Prowadzi szkolenia z zakresu technik endoskopowych dla specjalistów neurochirurgów i ortopedów, laryngologów oraz chirurgów szczękowych w macierzystej Klinice oraz w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych
mgr Edyta Karpeta
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Regionalny koordynator transplantacyjny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, magister pielęgniarstwa, instrumentariuszka. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Szkolenia Podyplomowego dla Koordynatorów Transplantacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.  Doktorancka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, wykładowca w dziedzinie transplantologii. Organizatorka i prelegent konferencji naukowo-szkoleniowych, Programu Szkoleniowego Podstaw Dawstwa Narządów ETPOD (European Training Program on Organ Donation) oraz szkoleń z zakresu transplantologii.  Autorka i współautorka prac i plakatów prezentowanych na Kongresach i Zjazdach Transplantacyjnych. Autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu medycyny transplantacyjnej
dr n. zdr. Ewa Zamojska-Kościów
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Magister pielęgniarstwa, instrumentariuszka, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Autorka  i współautorka publikacji naukowych oraz prac prezentowanych na Konferencjach i Sympozjach dla pielęgniarek. Przewodnicząca Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych,  wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, członek PTP, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego, członek KRASZPiP.


mgr Lucyna Tomicka
Szpital Wielospecjalistyczny im. L. Błażka w Inowrocławiu
Pielęgniarka z ponad 30-letnim stażem pracy. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Absolwentka Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. L. Błażka w Inowrocławiu na Bloku operacyjnym. Od 2014 roku sprawuje funkcję pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę bloku operacyjnego. Pełni dodatkowo funkcję Prezesa Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych regionu Kujawsko-Pomorskiego. Odpoczywa przy książce. Na stałe mieszka w Inowrocławiu.
mgr spec. Iwona Strzelecka
Collegium Medicum Bydgoszcz
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Magister Pedagogiki. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Magister Pielęgniarstwa. Studentka Kujawskiej Szkoły we Włocławsku. Pracownik socjalny - Studium policealnego w Toruniu. Obecnie studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek oraz Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych. Prowadząca salę operacyjną urologii. Entuzjastka chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii, robotyki).
dr n. med. Brygida Sedlak
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego. Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania w placówkach zdrowia. Wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego. Nauczyciel akademicki ŚUM. Starszy wykładowca w zakładzie pielęgniarstwa chirurgicznego. Założycielka i kierownik studenckiego koła pielęgniarstwa operacyjnego w ŚUM, Katowice.. Promotor prac magisterskich oraz licencjackich. Autorka i współautorka publikacji naukowych. Organizatorka szkoleń i warsztatów. Instrumentariuszka GCZDz im. Jana Pawła II w Katowicach.


mgr Mariola Gralewska
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego. Magister pielęgniarstwa, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Członek Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy ORPiP w Lublinie. Sekretarz Komisji Rewizyjnej OSI. Pielęgniarka operacyjna CTO. Współtwórca Ogólnych Standardów Pielęgniarskiej Praktyki Klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Wykładowca na kursach i specjalizacjach
dr n. o zdr. Alicja Szyłejko
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Białostockiego Uniwersytetu Medycznego, magister pielęgniarstwa. Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego. Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Pielęgniarka operacyjna w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego na kursach i specjalizacjach. Aktywny Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek od wielu lat.
mgr Marta Dębska
Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
magister położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego, terapeuta uroginekologiczny, psychoterapeuta, seksuolog. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego WZ w Katowicach. Członkini zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Pracuje na bloku operacyjnym Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach jako położna operacyjna. W ramach prywatnej praktyki prowadzi terapię kobiet ze schorzeniami dna miednicy małej i psychoterapię osób z problemami seksualnymi. Prelegntka na konferencjach dla pielęgniarek i położnych, kierownik kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, wykładowca na szkoleniach podyplomowych. Współautorka programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych.


mgr Danuta Siemiątkowska
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach
Magister pielęgniarstwa - Śląski Uniwersytet Medyczny , absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku Pedagogika Zdrowia oraz absolwentka Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego na kierunku Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego . Pielęgniarka operacyjna w Klinice Chirurgii Szczękowo –Twarzowej .Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy ORPiP w Katowicach. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współautorka i autorka procedur w zakresie jakości pracy pielęgniarki operacyjnej w bloku operacyjnym. Moje motto” Razem zrobimy więcej”
mgr Anna Nagadowska
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, członek zarządu OSI. Współautor programów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek, kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i dla położnych. Bierze czynny udział w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, wykładowca na specjalizacjach i kursach kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych. Organizatorka i prelegent konferencji naukowo-szkoleniowych, zaangażowana w nowe projekty edukacyjne dla środowiska pielęgniarek operacyjnych
mgr Iwona Miąsko
Górnośląskie Centrum Medyczne im.prof.Leszka Gieca ŚUM Katowice
mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pielęgniarka operacyjna i zastępca Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej Naczyń ,Angiologii i Flebologii w GCM im.prof.Leszka Gieca  ŚUM Katowicach. Członek Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy OIPIP w Katowicach


Spec. Pielęgniarstwa operacyjnego Aleksanda Rduch
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Specialista pielęgniarstwa oparacyjnego, oddziałowa bloku operacyjnego Neurochirurgii. Ukończyła kursy specialistyczne endoskopii i leczenia ran. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek oraz Członek Komisji Rewizyjnej. Specialistka w dziedzinie Neurochirurgii. Wykładowca na kursach i specializacjach.Data końca rejestracji

17 maja 2019 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział w 'XX Lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek'
w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: konferencjaosi@gmail.com

Data Spotkania

31 maja - 1 czerwca 2019 r.

Organizatorzy przygotowali 250 miejsc dla uczestników konferencji.
Liczy się kolejność zgłoszeń.
Partner Złoty


Partner SrebrnyPartner Brązowy
PartnerzyPartnerzy Medialni